Eş Seçimlerimizi Neye Göre Yapıyoruz

Eş Seçimlerimizi Neye Göre Yapıyoruz

İnsanoğlu gelişim dönemlerimde farklı davranışlar gösterip farklı davranışlara maruz kalabilir. Özellikle Freudun tanımlaması ile kişiliğin oluşumunun ilk 3 yaş dönemi olan oral dönem, anal ve fallik dönem kişilerin kişiliğinin oluşumunu sağlayan temel düzeyli 0-3 yaş arası dönemdir. Kişi kişiliğini oluşturur. ve buna bağlı olarak bir kendilik tasarımı ortaya koyar. Kişilik oluşumunda psikososyal dönemlerin yanında, çevre, kalıtım ve önemli bir faktör olarak da aile rol oynamaktadır. Özellikle ailelerin baskıcı,otoriter, modern yapılı olması kişilği oluşturan temel etkenlerden bir tanesidir. Bu noktada Freudun ödipal kavramı devreye girmektedir. 3-6 yaş döneminide kapsayan ödipal dönem kızların hayatlarındaki temel tesne olan ilk erkek babaları, erkeklerinde hayatlarında temel kadın nesnesi olan anneleri ile iletişim kurmasını sağlamaktadır. Ve kurulan ilişki diğer insanlarla kurulan ilişkileride etkilemeketedir. Yani şu aslında sanki Neden seçtiğim kişiler babama benziyor sorusununda cevabını veriyor nitelğinde gibidir.
 
Ödipal Kavramına Giriş
 
Gizil dönemi kapsayan ödipal olarak da nitelendirilen dönemde kızlar elektrak kompleksi, erkekler ise oedipus kompleksıne girmektedir. Yani kızlar için hayatlarındaki temel nesne olan babaları ön plana çıkıp, babalarını annelerinden kıskanmaktadır. Aynı şekilde erkeklerde annelerini babalarından kıskanmaktadır. Bu dönemle ilgili yazınlar pek çoktur. Ve özellikle erkek çocukalarında babanın baskın olup anneye ulaşılamadığı takdirde kişi ileride yine hayatındaki temel nesne olan ulaşamayacağı anneleri seçme eğilimine girmektedir. Bunun bir farklı döngüsü kızlarda da yine aynı şekilde görülmekte olup anne baskın olduğu takdirde temel nesne olan babaya ulaşamayıp ileride ulaşamayacağı babaları seçme eğili gösterme ihtimalleri ortaya çıkacaktır.
 
Ergenlik Dönemi ve Kimliğin Yeniden olu��umu
 
Freuda göre kimlik 0-3 yaş döneminde oluşur ve bu oluşumda ailenin etkisi, aile ile kurulan ilişkinin etkisi büyüktür. Ancak Ergenlik döneminde yine kimlik ve kişile bir format atılarak kimlik ve kişilik yeniden oluşturulabilir. Ergenlik döneminde fiziksel değişiklerin yanında psikolojik olarak da yeniden bir yapılanma mevcut nolduğundan dolayı kişiler faraklı deneyimler içerisine girerler. Riskli davranışlara eğilim gösterme, kız erkek ilişkilerinin ön plana çıkması bunlar bir ergenin format atamasında temel unsurlardandır. Bu noktada ailenin ergenlik dönemindeki kişiye yaklaşımı önem kazanmakta ve deneyim yaşaması bu noktada önemlidir.
 
Peki Kurduğumuz ilişkileri nasıl değiştireceğiz
 
Beynimizde olan sinapstik bağlantılar dallanıp budaklanarak beyin kıvrımlarımızı oluşturmaktadır. Her deneyim sonucu farklı miyelin kılıflarında farklı bağlantılar oluşmaktadır. Geçmişte kurduğumuz ilişki örüntülerine benzer ilişki kurma ihtimalimiz daha fazladır. Bu noktada kişi kurduğu ilişkilerde yine örüntüsünü tamamlayacak insanları seçer. Bu örüntü temel bir örüntüdür. Ve çocuklukta 0-3 yaş içinde oluşturulan örüntüye benzemektedri. Bu noktada eş seçimimizde örüntümüzü tamamlayacak anneye ye da baba ile kurulan ilişkiyi tekrar oluşturacak bir örüntü ihtimali oluşturacak kişiyi seçme ihtilamalimiz fazladır. Eğer örüntüyü değistirmek ve yeni bir ilişki kurabilmek istiyorsak bunun yolu deneyimden geçemektedir. Ya deneyim ya da iyi bir terapi

Son Keşfet Yazıları