Üyelik Sözleşmesi


ÜYELİK VE KULLANICI SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) www.bidugun.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (kısaca “Site veya www.bidugun.com”) tüm haklarının sahibi olan merkezi GÜNEŞLİ MAH. FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO: 2 İÇ KAPI NO: 11 BAĞCILAR/ İSTANBUL adresinde bulunan MISRA BİLİŞİM VE YAZILIM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ile kimlik ve iletişim bilgilerini işbu sözleşmenin kabulü öncesinde sisteme tanımlamış olan kullanıcı arasındadır. www.bidugun.com ismi ile yayın yapan siteye katılan, kullanan, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal gönderen kişi ve kuruluşlar, Site'ye üye olarak, işbu ‘Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

1. Kullanım Koşulları
1.1.Kullanıcılar ve üyeler kendisinden istendiği takdirde ve kayıt formunu doldururken, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü kesin ve gerçeğe uygun bir şekilde vermek ve üyelik bilgilerini doğru ve güncel tutmak yükümlülüğündedir. Aksi halde, www.bidugun.com bilgilerin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kayıtları silebilir.
1.2. Kullanıcı ve üyeler bu bilgileri sağlanan hizmetten faydalanmak için kendi özgür iradesi ve onayı ile girdiğini ve bu bilgilerin işbu Sözleşme ile eki Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metninde belirtilen şekilde hizmetin sunulması için ve/veya ilgili bilgiler alınırken belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli sürelerde kullanılabileceğini, veri tabanında toplanabileceğini, yetkili kişilerin bu bilgilere erişim sağlayabileceğini saklanabileceğini ve mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde üçüncü kişilere ifşa edilebileceğini kabul etmektedir.
1.3.Kullanıcılar ve üyeler, web sayfası üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretini haiz reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma şartı başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde www.bidugun.com ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.
1.4. Kullanıcı ve üyeler, www.bidugun.com servislerine üye olunduğunda ve/veya sitede bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden fiyat teklifi istemek için form doldurulduğunda kullanılan e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya, özel indirim haberleri ve www.bidugun.com’un hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağını kabul etmiş sayılır.
1.5. Kullanıcı, internetten kaynaklanan sorunlar bakımından www.bidugun.com’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Site'nin işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.
1.6.www.bidugun.com’un ücretsiz hizmetleri ücretli hale, ücretli hizmetleri de ücretsiz hale getirme hakkı saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

2. Kullanıcılar ve üyelerin Hak ve Yükümlülükleri
2.1.Kullanıcı, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. www.bidugun.com’a bu nedenle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
2.2.Kullanıcılar ve üyeler, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, ayrıştırıcı, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler.
2.3. Üye, sadece kendisine ait üyelik hesabını kullanacağını, başka üyelerin hesap bilgilerini kullanmayacağını ve/veya kendisine ait üyelik hesabını başkalarına kullandırtmayacağını, aksi durumun tespit edilmesi halinde, üyeliğinin iptal edilebileceğini ve doğmuş/doğacak her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
2.4.Kullanıcılar ve üyeler, diğer Kullanıcılar ve üyelerin (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcılar ve üyelerin kendisine aittir.
2.5.Kullanıcılar ve üyeler, www.bidugun.com yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Kullanıcılar ve üyeler tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Kullanıcılar ve üyeler www.bidugun.com yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkını kabul eder.
2.6.Kullanıcılar ve üyeler, başkalarının web sayfasını kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Kullanıcılar ve üyelere ait olacaktır.

3. Yasal Sorumluluk
3.1.Kullanıcılar ve üyeler, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda www.bidugun.com sayfası ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler. Kullanıcılar ve üyeler, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında www.bidugun.com yönetimine karşı da münferiden sorumludur.
3.2. Firma tanıtım sayfalarında yer alan bilgiler, fotoğraflar, iletişim ve detay bilgileri tamamen reklam veren firma ve kişilerin sorumluluğundadır. Her reklam veren yapılan reklam anlaşması gereği verdiği bilgilerin doğruluğunu ve orjinalliğini baştan kabul eder. www.bidugun.com , sitedeki taleplerin doğruluğundan, sitede satıldığı-kiralandığı duyurulan malların/hizmetlerin kalitesinden, güvenliğinden, yapılan ticari anlaşmada tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesinden sorumlu değildir. Kullanıcılar ile reklam veren arasındaki alışveriş ve her türlü sözleşmeden www.bidugun.com sorumlu değildir. Kullanıcının ve/veya reklam verenin Site üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile kullanıcının Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan zararlar için kullanıcı ve/veya reklam verene rücu edilecektir.
3.3.Kullanıcılar ve üyeler, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Kullanıcılar ve üyeler bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin www.bidugun.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

4. Yasal İzin ve Gizlilik
4.1. www.bidugun.com, üyelerin adı-soyadı, adresi, telefon numarası vb. üyeyi tanımlamaya yönelik her türlü kişisel veriyi toplama,saklama, aktarma gibi her türlü işleme işlemini yapmaya yetkilidir. Başta Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) ve ilgili Mevzuat çerçevesinde kişisel bilgileri özel ve gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. İşbu yükümlülük yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda uygulanmayacaktır.
4.2. Üye, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri, kişisel verilerin toplama yöntemini ve hukuki sebebini, Kanunun 11. maddesinde sayılan diğer hakları, verilerin düzeltilmesini, silinmesini, anonim hale getirilmesini veya yok edilmesini, aykırı olarak işlenmiş ise zararın giderilmesini, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine ve ilgili Mevzuata uymak kaydıyla her zaman talep edebilir ve bilgi alabilir.
4.3. Kullanıcı tarafından talep edilen hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortakları ve reklam verenlere, işlenen veriler gönderilebilecek, faaliyetlerin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacı ile sınırlı olarak yurtiçinde veya yurtdışında hizmet alınan üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir. Bu kişiler veya www.bidugun.com, kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelere gerekli olduğu zaman e-posta / e-mail ile mesaj gönderebilecektir.
4.4. Kullanıcılar ve üyeler, www.bidugun.com sayfasında okudukları, elde ettikleri, indirdikleri materyal ve verileri bireysel amaçlar dışında kullanamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılmayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.5. Site’nin sunumu ve tüm içeriği fikri mülkiyet mevzuatı tarafından korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere, yayınlanan tüm bilgi ve/veya veriler www.bidugun.com’a aittir. Site’de yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve/veya tüm resimlerin her hakkı saklıdır, izinsiz tasarruf edilemez.
4.6. www.bidugun.com, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir.
4.7. Üye, işbu Sözleşme’yi kabul ederek, “Gizlilik Sözleşmesi” bölümünü de okuduğunu ve anladığını kabul eder.
4.8. Burada yer verilen taahhütler bu web sitesinde paylaşılan bilgiler için geçerli olup bu sitede linki verilen web sitelerinde ve diğer web sitelerinde ziyaret edilen web sitelerinin gizlilik ilkeleri, etik ilkeleri ve kullanım şartları geçerli olup bu sitelerde uğranabilecek maddi/manevi kayıplardan www.bidugun.com sorumlu değildir.

6. Güvenlik
6.1.www.bidugun.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Kullanıcılar ve üyelerin, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.
6.2. Üye ve kullanıcı, internet sayfasına korsan saldırı, virüs yükleme yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.

7. Sair Hükümler
7.1.Yukarıda yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.
7.2.www.bidugun.com yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir. Kullanıcı, Kullanım Şartları’nı kabul ederek, periyodik olarak Kullanım Şartları’nı okuması gerektiğini de kabul etmiş sayılır.
7.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.
Kullanıcılar ve üyeler yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile özen yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını, bunları bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.